Conference Room

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

AĞAR METAL ÇELİK YAPI MÜHENDİSLİĞİ OLARAK ;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, 
  • Firmamız sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı, 
  • Tesisimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, 
  • Firmamızda İş Sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak için eğitim faaliyetlerini planlamayı ve sürdürmeyi, 
  • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi, 
  • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı taahüt ediyoruz.