Statik

Statik Projeler

Betonarme Projeler;

 • Hertür betonarme proje tasarımı,
 • Prefabrik projeler,
 • Demiryolu prekast ekipmanları statik projeleri
 • Direk, travers..vb,
 • Betonarme köprü projeleri,
 • Prekast köprü elemanları statik projeleri,
 • ArdGerme-Öngerme projeleri,

Çelik Projeler;

 • Hertürlü çelik projeler.
 • PEB tarzı projeler,
 • Proses tabanlı çelik çözümler,
 • Ayrıntılı birleşim detay çözümleri,

Zemin Projeleri;

 • Zemin mekaniği proje proje çözümleri,
 • Kazıklı temel projeleri,
 • Zemin güçlendirme sistemleri,
 • Dayanma yapıları projelendirmesi