Planlama

Planlama Yönetimi

Projenin planlanan zaman ve bütçede bitirilmesi için her proje başlangıcından itibaren ortakları ile doğru bir planlama yapmaktayız. İşveren ihtiyaçları doğrultusunda projenin tüm paydaşlarının katılımı ile doğru bir planlama yapılması önemlidir. Yapı projesini tarafımızın üstlendiği projelerde diğer paydaş iş disiplinlerinin de işveren isteklerine hızlı sonuç üretmesi planlamadan minimum sapma sağlayacaktır. Planlamada ana amacımız işverenin ihtiyaçlarını ve taleplerini iyi etüd ederek ve proje paydaşları ile gerekli koordinasyonu sağlayarak işverenin zamanına optimum düzeyde uymaktır.