Proje

Proje Hizmeti

Öneri Raporu

Ön toplantı sonrası yapının karakteristiği ve konseptine göre işletme fonksiyonlarını optimum sağlayacak sistemler ve malzemeler ilgili alternatif çözümler yapıya uygun olarak seçilir ve ekonomiklik açısından etüt edilerek raporlanır.

Avan Proje

İşveren isteklerine, yapıya ve fonsiyona göre yerleştirilen tüm elemanlar, tahmini ihtiyac ve örnek proses açılımları ile birlikte işveren onayına sunulur.

Ruhsat Projesi

Ruhsat projesi onayı alınan Avan Proje üzerinden geliştirilerek Uygulama Projesine altlık olacak şekilde kurumun istekleri doğrultusunda hazırlanarak işveren onayına sunulur.

Uygulama Projesi

Ruhsat Projesi mimari, statik, mekanik uygulama projelerine göre gözden geçirilerek gerekli revizyonlar, hesaplar, şablonlar, açılımlar ve diğer detaylar hazırlanarak saha da tam uygulanacak hali ile işveren onayına sunulur.

Röleve Projesi

Mevcut kabuk yapının mimari tarafından alınan ölçülerine uygun olarak dağıtım sistemleri oda ve şaft ihtiyaçları yapıyı bozmayacak şekilde seçilir ve Uygulama Projesi olarak işveren onayına sunulur.

Tadilat Projesi

Mevcut yapının teslim edilecek As-Built Projeleri incelenerek saha da karşılaştırılarak düzeltilmesi önerilen sistemler işverene raporlanır. İşveren onayı akabinde Uygulama Projesi olarak teslim edilir.

Shop-Drawing (İmalat) Projesi

Sahada değişen mimari, statik ve mekanik projelerine göre Uygulama Projelerinin revize edilmesi ve seçilen tüm malzemelere göre gerçek ölçüleri ile detaylar hazırlanarak teslim edilir.

Ataşman (Hakediş) Projesi

Sahada yapılan aylık işe ait hakediş ekinde olması gereken Ataşman Projeleri sahadan alınan bilgiler ve metrajlar doğrultusunda çizilerek teslim edilir.

As-Built (Yapıldı) Projesi

Uygulama ve Shop-Drawing Projeleri esas alınarak saha da zorunlu gerekliliklerle farklı yapılan detayların işletmenin ilk başvuracağı kaynak olacak şekilde çizilir ve işveren tarafından temin edilen işletme/bakım kitapçıkları ile birlikte teslim edilir.